Projekt „Plivaj bolje, trči brže i kroz život vozi duže“

Vaterpolo klub Vukovar je partner u EU projektu pod nazivom: „Plivaj bolje, trči brže i kroz život vozi duže“, UP.02.1.2.01.0047  koji je financiran iz Europskog socijalnog fonda u financijskom razdoblju 2014. – 2020.

Nositelj projekta je Udruga kineziologa grada Vukovara, a projekt se provodi u okviru Poziva za dostavu projektnih prijedlogaRazvoj i provedba programa za socijalnu koheziju i povećanje zaposlenosti u gradovima: Kninu, Belom Manastiru i Općini Darda, Benkovcu, Petrinji i Vukovaru, Broj poziva: UP.02.1.2.01. Osim Vaterpolo kluba Vukovar,u projektnom partnerstvu su Plivački klub Vukovar, Vukovarski triatlon klub, te osnovne škole „Dragutina Tadijanovića“ i „Siniše Glavaševića“ iz Vukovara.

Specifični cilj projekta je razviti i unaprijediti društvene sadržaje – sportske, edukativne i društvene programe s ciljem uključivanja djece i mladihu gradu Vukovaru kao preduvjeta za kvalitetnu organizaciju i provedbu slobodnog vremena djece i mladih.

Predviđeno trajanje projekta je 18 mjeseci.Mjesto provedbe projekta je grad Vukovar, a ciljana skupina projekta su djeca i mladi sa područja grada Vukovara, Lipovače i Sotina. Iznos odobrenih bespovratnih sredstava je 1.257.590,49 HRK, a financiranje projekta je 100% (85% EU, a 15% nacionalno sufinanciranje projekta).

Aktivnosti koje su planirane projektom su:

  1. Uključivanje djece i mladih u sportske, edukativne i druge društvene aktivnosti kao oblika organizacije njihovog slobodnog vremena
  2. Promidžba i vidljivost
  3. Upravljanje projektom i administracija
Posjetite nas
Trg Dražena Petrovića 2, 32000 Vukovar - BAZEN
Dr. Franje Tuđmana 29, 32000 Vukovar
099 767 4242